Παρακαλώ περιμένετε...

Εμφυτεύσιμα προϊόντα

Ιατρικά εμφυτεύσιμα προϊόντα που διευκολύνουν τον χειρισμό των καθημερινών αναγκών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης