Παρακαλώ περιμένετε...

Όροι Χρήσης

Ο δικτυακός τόπος www.meden.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) προβολής και διάθεσης προϊόντων μέσω διαδικτύου της εταιρίας ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΑΤΖΑΒΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα 17 Νοέμβρη 12, 15 127, Μελίσσια. Οι επισκέπτες/μέλη/πελάτες του δικτυακού τόπου είναι υποχρεωμένοι να διαβάσουν τους όρους χρήσης πριν πραγματοποιήσουν παραγγελίες/αγορές/περιήγηση στο www.meden.gr. και θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, σε κάθε περίπτωση που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος meden.gr.

Επικοινωνία

Η επίσκεψη/περιήγηση/πραγματοποίηση παραγγελιών ή αγορών στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.meden.gr και η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) σε αυτό παρέχει αυτόματα το δικαίωμα στο www.meden.gr να επικοινωνεί με τους επισκέπτες/μέλη/πελάτες με ηλεκτρονικό τρόπο.

Πνευματικά δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου που αφορά τα προς διάθεση προϊόντα του www.meden.gr, όπως, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, φωτογραφίες προϊόντων, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας των εκάστοτε εταιριών στις οποίες ανήκουν τα προϊόντα. Το περιεχόμενο προστατεύεται από το Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.
Το λογότυπο (εμπορικό σήμα) του www.meden.gr, ανήκει αποκλειστικά στην εταιρεία ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΑΤΖΑΒΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και απαγορεύεται να αναδημοσιευτεί ή να χρησιμοποιηθεί καθ' οποιονδήποτε τρόπο χωρίς πρότερη γραπτή άδεια. Απαγορεύεται η συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων, καταλόγων, περιγραφών προϊόντων ή τιμών, οποιαδήποτε έμμεση χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του meden.gr.

Υποχρεώσεις χρήστη

Οι χρήστες των ιστοσελίδων του www.meden.gr διαθέτουν περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος meden.gr, για την πραγματοποίηση παραγγελιών και την επικοινωνία με την εταιρία. Σε καμία περίπτωση η εν λόγω άδεια δεν μπορεί να μεταπωληθεί. Οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το χώρο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.meden.gr για οποιαδήποτε παράνομη, βλαβερή, απειλητική, ενοχλητική ή συκοφαντική πράξη.  Οποιαδήποτε ανάρμοστη χρήση θα έχει ως αποτέλεσμα  την ανάκληση της άδειας χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από το meden.gr και τις αντίστοιχες νομικές κυρώσεις.

Περιορισμός ευθύνης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.meden.gr ουδεμία ευθύνη έχει σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας προϊόντων. Εγγυάται όμως την έγκαιρη ενημέρωση του πελάτη/καταναλωτή σε τέτοια περίπτωση. Επίσης το www.meden.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παρεμβάσεις ή παραλείψεις τρίτων στα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτού.

Οι χρήστες/πελάτες/μέλη του ηλεκτρονικού καταστήματος www.meden.gr συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. Το www.meden.gr δεν εγγυάται ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα του www.meden.gr, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από το www.meden.gr δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Το www.meden.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή κατά την είσοδό τους σε αυτό από τους χρήστες/πελάτες/μέλη.

Περιγραφές προϊόντων

Το www.meden.gr προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερο στις περιγραφές των προϊόντων και στην αναγραφή των χαρακτηριστικών τους που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του www.meden.gr, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που παρέχονται από τους κατασκευαστές. Ο δικτυακός χώρος www.meden.gr και το αντίστοιχο ηλεκτρονικό κατάστημα  δεν είναι υπεύθυνα σε καμία περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα που πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη ή παραλείψεις.

Τροποποίηση όρων του παρόντος

Το meden.gr διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποιήσεως ανά πάσα στιγμή των όρων χρήσεως και της εμπορικής πολιτικής, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των πελατών/μελών/επισκεπτών, πλην της δημοσιεύσεώς τους στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες/υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου. Ο διαχειριστής διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο διαχειριστής διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους λειτουργίας του κόμβου και  επικοινωνίας.

Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του. Οι επισκέπτες/μέλη/πελάτες δηλώνουν ότι αποδέχονται την επικοινωνία μέσω διαδικτύου με το meden.gr ως σύμφωνη με τις νομικές διατάξεις.

Cookies

Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του δικτυακού τόπου (π.χ. newsletters – log in κα.). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Ο παρόν δικτυακός τόπος περιλαμβάνει δεσμούς ("links") προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες και δεν ελέγχονται από το διαχειριστή του αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαχειριστής του παρόντος δικτυακού τόπου για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων του.

Ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών

Για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών με το δικτυακό τόπο meden.gr γίνεται χρήση της ασφαλούς ηλεκτρονικής πύλης πληρωμών Paypal. Η ασφάλεια δεδομένων και επικοινωνιών διασφαλίζεται με τη χρήση κρυπτογράφησης SSL 128 bit. Αυτο σημαίνει ότι τα δεδομένα πληρωμών μεταφέρονται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια μέσω του διαδικτύου. Το meden.gr σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεν συλλέγει στοιχεία πιστωτικών καρτών και ως εκ τούτου τέτοια στοιχεία δεν φυλάσσονται στη Βάση δεδομένων του δικτυακού τόπου meden.gr. Τέτοιου είδους προσωπικά στοιχεία συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά από το Paypal, το οποίο φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφαλή επεξεργασία και αποθήκευσή τους.

Ακύρωση παραγγελίας

Ο πελάτης/μέλος/χρήστης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία μέσω mail στο info@meden.gr ή fax στο +30 210 810 4525 στις εξής περιπτώσεις:

  • Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα και πριν την αποστολή της από το κατάστημα στον πελάτη.

Εάν ο πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει την παραγγελία μετά την αποστολή της από το κατάστημα www.meden.gr τότε χρεώνεται τα έξοδα αποστολής προς αυτόν και επιστροφής στο κατάστημα. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας ή κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη/καταναλωτή θα γίνεται εντός 30 ημερών από την ακύρωση της παραγγελίας ή της επιστροφής των προϊόντων, σε περίπτωση που η ακύρωση έγινε μετά την αποστολή της παραγγελίας στον πελάτη, σε τραπεζικό λογαριασμό που ανήκει στον ίδιο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Από την επιστροφή των χρημάτων θα αφαιρούνται τυχόν τραπεζικά έξοδα, κρατήσεις ή έξοδα αποστολής.

Επιστροφή προϊόντων

Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης/καταναλωτής επιβαρύνεται τα έξοδα επιστροφής. Τα προϊόντα γίνονται δεκτά μόνο αν επιστραφούν στην κατάσταση στην οποία εστάλησαν, χωρίς να έχει παραβιαστεί ή αλλοιωθεί η συσκευασία τους. Τα χρήματα επιστρέφονται στον πελάτη/καταναλωτή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους από το ηλεκτρονικό κατάστημα ως επιστροφή, εφόσον πληρούν τους όρους επιστροφής και συνοδεύονται από την απόδειξη αγοράς ή του τιμολογίου που εκδόθηκε για την αγορά τους. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τραπεζικό λογαριασμό που ανήκει στον ίδιο  και  από την επιστροφή  αφαιρούνται τυχόν τραπεζικά έξοδα, κρατήσεις ή έξοδα αποστολής. Τα έξοδα αποστολής και συσκευασίας θα καλύπτονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.meden.gr μόνο στην περίπτωση λάθους στην εκτέλεση της παραγγελίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Επικοινωνία

Είμαστε δίπλα σας...

για κάθε ανάγκη σας, κάθε ώρα και στιγμή. Ρωτήστε μας για τα προϊόντα μας ή για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μας.

Επικοινωνήσετε μαζί μας

Οι προτάσεις σας οδηγίες μας

Η τεχνολογία συναντά την ιατρική πρακτική

Προσφέρουμε τα μέγιστα στην κάλυψη των απαιτήσεων της σύγχρονης ιατρικής και νοσηλευτικής πρακτικής.

Διαβάστε για τα προϊόντα μας.

Ηλεκτρονικό κατάστημα Meden.gr Εξειδικευμένα ιατρικά προϊόντα

Ηλεκτρονικό κατάστημα

Έχουμε δημιουργήσει έναν πλήρη online κατάλογο προϊόντων, με βασικό στόχο τη διατήρηση άριστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Αγοράστε online

fb tw yt ld

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης